PCI biedt hulp, met uw bijdrage

De PCI is de Parochiële Caritas Instelling van de RK Parochie De Vier Evangelisten. De PCI valt onder het kerkelijk gezag van de bisschop. De PCI stelt zich ten doel de caritas een permanent herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie en een werkzaam instrument voor de caritas binnen onze parochie te zijn.
Per januari 2015 is de fusie tussen de PCI’s van de geloofsgemeenschappen Maria van Eik en Duinen en Titus Brandsma per decreet goedgekeurd door de bisschop. Zo is er een grotere samenwerking en slagkracht ontstaan. De geloofsgemeenschappen Emmaus en de H.Pastoor van Ars hadden geen PCI, maar werkten met eigen projecten. Vanaf die datum is er één PCI voor de gehele parochie.201316710olvhantonius

In de praktijk biedt de PCI hulp aan mensen en groepen in nood én aan de diaconie van de parochie.

Om die hulp te kunnen bieden, is er geld nodig en daarom kon de PCI in het weekend van 28 mei jl op alle locaties een deurcollecte houden. Met die bijdragen kan de PCI hulp blijven bieden aan mensen die buiten de boot vallen en dringend behoefte hebben aan onze steun.

Indien u liever op een andere manier wilt bijdragen, kan dat natuurlijk ook,  bijvoorbeeld via de bank. (NL57 INGB 00005192 05 ). Dit nummer staat ook in Spirit. Indien u anoniem wilt geven, kunt u ons óók altijd steunen met een gift in het offerblok voor Antoniusbrood achterin de kerk.

Wij vertrouwen graag op uw hulp.
Dank u wel
Bestuur van de Parochiële Caritas Instelling
van de RK Parochie de Vier Evangelisten