Eerste Heilige Communie: De Goede Herder

Zondag 21 mei gingen 24 kinderen voor het eerst aan tafel bij de Heer. In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk praatten zij met Diaken Jos van Adrichem over de Goede Herder, die zorgt voor zijn schapen. Voor de mensen van toen klonk het heel gewoon dat Jezus zei: ‘Ik ben de deur voor mijn schapen’. De herder ging ’s avonds in de opening van de omheining staan en de schapen kropen dan één voor één tussen zijn benen door naar binnen. Hij was zelf de deur waarlangs ze naar binnen kwamen. Ze gaan via Hem naar binnen, en de volgende dag laat Hij ze weer naar buiten. Hij is hun herder, Hij is de deur naar geborgenheid en veiligheid, Hij is ook de deur naar de vrijheid, buiten. De deur staat voor openheid, maar ook voor beschutting.

‘Wie niet door de deur naar binnenkomt’, zegt Jezus, ‘is een dief of een rover’. Het evangelie roept ons op goede herders te zijn voor elkaar. We zijn geroepen de deur open te zetten en elkaar de weg te wijzen naar ‘grazige weiden’, naar plekken waar echt leven en geluk te vinden zijn. En we moeten onze deur ook dicht willen trekken om elkaar beschutting te bieden, warmte en rust. Jezus is de Goede Herder, Hij zorgt voor ons, vandaag en alle dagen van ons leven.

Het was een mooie viering! Fijn dat er zoveel mensen bij waren om deze belangrijke dag met de jongeren mee te vieren!