Aan het begin van de Paaswake werd het Nieuwe Licht ontstoken, het Licht vaan Christus dat ons bevrijdt uit duisternis. Plechtig wordt het de kerk in gedragen.
Tijdens de viering wordt het doopwater gewijd. Wij vernieuwen onze doopbeloften en worden besprenkeld met het nieuwgewijde water.