Beleidsplan vrijwilligers

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het Beleidsplan vrijwilligers.  Hiermee zetten we weer een stap dichterbij het doel met elkaar één parochie te zijn. Niet alleen op de manier waarin wij ons geloof beleven, maar ook in hoe we met elkaar in de parochie samenwerken. Het plan beschrijft geen regels, maar richtlijnen om gezamenlijk op een eenduidige manier invulling te geven aan hoe we omgaan met onze vrijwilligers. Het beleidsplan vrijwilligers kunt u hier op de pagina beleid en bestuur.