Pasen voor de Heer

201636161kerststallenDe Heer is waarlijk opgestaan, Alleluja!
Hij gaat weer voor ons uit naar Galilea.
Trek de wereld door
en verkondig de blijde boodschap
aan alle mensen!

Zalig Pasen!