De Emmaus over de invulling van diaconie en liturgie

De leden van de pastoraatgroep van de Emmaus geloofsgemeenschap zitten niet stil; In de afgelopen tijd zijn ze druk bezig geweest invulling te geven aan de werkvelden “Liturgie” en “Diaconie”. Een en ander kunt u teruglezen op de website van de Emmaus: liturgie en diaconie.