Zeven smarten van Maria

Nog maar een week geleden vierden wij Maria201410209kastjeachter Boodschap. Na de geboorte, bij de opdracht in de tempel nam Simeon het kind in zijn handen en dankte God. Wat Simeon daar in de tempel heeft voorzegd is werkelijkheid geworden.  Het hart van Maria doorboord met zwaarden. In deze weken, in de voorbereiding op Pasen moge zij een voorbeeld voor ons zijn. Haar lijden, bij de vlucht naar Egypte, toen Jezus zoek raakte in de tempel, toen zij haar Zoon zag tijdens de kruisweg, haar lijden bij zijn kruisdood, haar lijden met haar dode kind in haar schoot, en tenslotte haar lijden bij zijn begrafenis. Zeven zwaarden door haar hart.  Tot het laatst was zij bij haar Zoon, ook in die allermoeilijkste momenten. Kon Jezus haar troosten, tijdens de kruisweg, of toen Hij vanuit de hoogte van het kruis tegen haar zei: “Vrouw zie daar uw zoon.”
Bidden wij dankbaar om eenzelfde houding.