19 maart Sint Jozef

jozef200620408gillesdainSint Jozef is de echtgenoot van de moeder van Jezus, Maria. Samen hebben zij Jezus opgevoed en voorbereid op zijn latere leven. Sint Jozef heeft zijn eigen strijd geleverd, omdat hij aanvankelijk niets begreep van wat Maria zou overkomen. Hij wilde haar verlaten, maar een engel van God zei hem: ”Jozef wees niet bang Maria uw vrouw tot u te nemen. Zij zal een zoon ontvangen die u de naam Jezus moet geven.”

De naam geven, dat is in Israël het voorrecht van de vader.
Jezus, zoon van God, Kind van Maria, met Jozef de naamgever,
samen vormen zij de Heilige Familie.

Jozef is voor Jezus als een vader. Met Jozef wil Jezus leven, werken, bidden en omgaan, dertig jaar lang. Willen wij dat ook? Sint Jozef geloofde; wij bidden dat ons geloof mag groeien. Heilige Jozef, bid voor ons, Heilige Jozef, bescherm ons!