Kunst in de Barmhartigheid

KUNST  IN  DE  BARMHARTIGHEID.

Op de laatste avond van het Oecumenisch Leerhuis over de Barmhartigheid, hielden Petra Oudshoorn en Jos van Adrichem een voordracht over de Barmhartigheid in de Kunst.  Het onderwerp was:
“De zeven daden van Barmhartigheid”.

Jos toonde elke keer een nieuwe prent op het scherm met b.v.  de armen voeden; de zieken verzorgen enz. Hij las daar dan een verklarende tekst bij. Petra zorgde voor aansluitende gedichten en gezongen muziek van Gregoriaans tot de Mattheus Passion.

Het was een prachtige avond, die eigenlijk nog eens herhaald zou moeten worden voor meer mensen in een grotere zaal.  Op de foto ziet u dat een lid van de werkgroep oecumene Petra en Jos bedankt voor hun werk, in de vorm van een mand met bollen.201706523oecleerhuis

Hetty de Borst

201706524oecleerhuis