Herdenking Jom Hasjoa op 23 april 2017

Op zondag 23 april 2017 (16.00 uur) worden de 6 miljoen vermoorde Joden herdacht. Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, staat in het teken van een zin uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet: ‘Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen’. Paul van Vliet zal een toespraak houden, en de kroniek wordt gelezen door Leonie Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking wordt verleend door Chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet. Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop van de samenkomst zullen bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein. De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan op:

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Joods Kindermonument

foto-kindermonument