Thomas van Aquino 7 maart

Thomas kwam al op vijfjarige leeftijd terecht in het klooster op Monte Cassino, waar hij de eerste stappen zette op zijn weg als kerkleraar. Hij studeerde in Napels en trad in bij de Dominicanen.  Toen hij voor een overplaatsing op weg was naar Parijs hebben zijn broers hem ontvoerd.   Na twee jaar hielpen zijn zussen hem  ontsnappen door hem in een mandje over de kasteelmuur de laten zakken. Thomas komt al vroeg tot het inzicht dat leraren en boeken niet volstaan om God te leren kennen. Ootmoed, eenvoud, zuiverheid en veel gebed zijn nodig. Thomas was een grote wijsgeer en wetenschapper die veel geschreven en gezegd heeft om dwalingen tegen te gaan. Hij leidt een leven van inkeer en gebed. “Ik heb Hem gevonden die mijn ziel liefheeft, ik houd Hem vast en laat Hem niet meer gaan.” En zó ging hij terug naar de Schepper.   Voorbeeld voor ons en allen die na hem komen.