Parochianen schilderen een hongerdoek

De afgelopen weken heeft een aantal parochianen in Loosduinen/Den Haag Zuid-West geschilderd. Uit alle hoeken van de parochie van de Vier Evangelisten waren ze naar Loosduinen gekomen om te werken aan dit hongerdoek voor de parochie, een panelen schilderij van bijna 8 m². Dat was hard werken, want zondag 5 maart moest het klaar zijn. Twee weken geleden hebben de jongeren hun steentje bijgedragen. Zó heeft jong en oud, groot en klein meegewerkt aan een mooi resultaat. Hier en daar is er nog een klein open plekje in de symbolen van de vier Evangelisten. Dat nou juist die Evangelisten nog niet af zijn is wel heel symbolisch. Wij werken aan een parochie, maar het werk eraan is nog lang niet af. Maar het hongerdoek laat ook nog iets anders zien: je kunt elkaar aanvullen op de terreinen waar de een wat zwakker is dan de ander. Door samen iets op te pakken leer je elkaar op een heel andere manier kennen. En zo leer je door het schilderen: met elkaar kom je heel ver! Honger naar méér!

Deze week begint de voorbereidingstijd voor Pasen. Vroeger een tijd van vasten en afzien van al te aardse dingen. De naam ‘hongerdoek’ verwijst naar die tijd van soberheid. Zondag 5 maart werd het hongerdoek plechtig in gebruik genomen. In de parochieviering zegende pastoor Dernee het doek en alle nevenprojecten, voor zover gereed. Het hongerdoek gaat deze veertigdagentijd op reis langs de vier kerken onze parochie in Den Haag Zuid/Loosduinen.

U deed nog niet mee? Dat kan nog! U kunt uw eigen werkstuk maken, schilderen tekenen, naaien, breien, solderen, figuurzagen…, kies het ontwerp uit één van de motieven van het hongerdoek. Maak het vierkant, minstens 25×25, hoogstens 50×50. In de periode na Pasen maken wij er een feestelijke tentoonstelling van.

Meer informatie:
Gerard van Dijk
Gerard-van-dijk@planet.nl