Bisschop Van den Hende vormt 11 jonge parochianen

Zondag 26 februari was Mgr Van den Hende in ons midden. In een feestelijke viering diende hij het sacrament van het Vormsel toe aan elf jongeren uit onze parochie. Daarmee werden zij volwaardig lid van onze kerk.
Mgr Van den Hende ging nog eens in op het belang van deze stap. Veel mensen denken dat zij zonder de H. Geest kunnen. Zorgen, verdriet, boosheid woede, vertroebelen hun blik. De leerlingen van Jezus hadden dat ook, toen Jezus stierf aan het kruis. Net als het volk Gods, toen het werd verjaagd uit hun land. De mensen waren bang dat niemand meer aan hen dacht, maar God vergat hen niet. Hij houdt zijn hand uitgestoken naar zijn volk, naar de leerlingen en naar ons allen. Het is aan ons om deze hand te pakken. God laat ons niet los, ook niet als wij eens een andere weg in slaan. De leerlingen hadden zich opgesloten in een zaaltje, ze zagen het niet meer zitten. Maar na drie dagen kwam Jezus weer in hun midden. Ze konden het niet geloven, maar Hij liet zijn wonden zien en toen begrepen ze het. God had hen niet in de steek gelaten. Jezus blies de H. Geest over hen uit en door de kracht van de Geest konden zij opnieuw beginnen. Nu begrepen ze dat ze moesten volhouden en vertrouwen. De Geest kun je niet zien, niet voelen, niet aanraken. Maar zijn vuur, zijn kracht zit in je. Vraag zijn hulp en je ontvangt.
Met deze bemoedigende woorden sloot Mgr Van den Hende zijn toespraak af. Het werd een mooie viering, een feest om erbij te zijn, vooral ook door de bijdrage van het koor Connection. Een feest voor de parochie.
Van harte gefeliciteerd, parochie en vooral jullie vormelingen!!