Don Bosco 31 januari

Goede God, U zond Don Bosco uit naar de verwaarloosde jeugd van Turijn met de boodschap: ‘Dit is uw werkterrein, hier zult gij arbeiden.’
Geef ons wijsheid en inzicht, schenk ons uw liefde en zend ook ons uit, net als Don Bosco, onze eigen stad in, de wereld in, om uw Rijk onder de mensen zichtbaar te maken.