Week van gebed achtste dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)
Gebed
Drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest, Wij danken u voor deze Week van Gebed, Voor het samen zijn als christenen en voor de verschillende manieren waarop wij uw aanwezigheid hebben ervaren. Laat ons altijd samen uw heilige naam prijzen, opdat we blijvend mogen groeien in eenheid en verzoening. Amen.
Wij bidden
… voor het herstel van deze wereld en de terugkomst van Jezus Christus.
… dat we als christenen Gods gerechtigheid zichtbaar maken.
… voor mensen die geen werk hebben.
… voor kinderen en jongeren die in de knel zitten.