Week van gebed zevende dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)
Gebed
God van alle goedheid, wij danken u dat u ons en de wereld met uzelf verzoent. Geef ons kracht om verzoening te brengen en help ons uw vrede te verspreiden. ‘Laat ons liefde brengen, waar haat heerst” Laat ons hulp bieden, waar gebrokenheid is; geloof brengen, aan wie twijfelt; hoop geven, aan wie wanhoopt; licht brengen, aan wie dwaalt·, vreugde geven, aan wie bedroefd zijn.’ Amen.
Wij bidden
… voor kerken die de moed verloren om breuken binnen hun gemeenschap te herstellen.
… voor eenheid en samenwerking tussen verschillende kerken.
… voor erkenning van schuld om tot verzoening te komen.
… voor open deuren om het evangelie te kunnen delen.