Actie Kerkbalans in het weekend van 21-22  januari 2017

Afgelopen zaterdag heeft wethouder  Baldewsingh om 13.00 uur de kerkklokken geluid en een toespraak gehouden.  Zo hebben we iedereen in Den Haag laten delen in een feestelijke gebeurtenis, namelijk de start van de landelijke Actie Kerkbalans.  Door de Actie Kerkbalans kunnen wij als katholieke geloofsgemeenschap, als leerlingen van onze Heer Jezus Christus, de Blijde Boodschap van onze Heer verkondigen en Hem present stellen.En in een maatschappij waar het aantal gelovigen gestaag afneemt en gelovigen een minderheid lijken te worden, is het meedoen aan de Actie Kerkbalans ook een manier om elkaar en onze medestadsgenoten moed in te spreken.

“Het volk dat wandelt in duisternis ziet een groot licht.  Een licht straalt over hen die wonen in duisternis” .  Die woorden klinken vandaag in beide lezingen.  Deze beeldspraak heeft Jesaja in de eerste lezing gebruikt om zijn volk moed in te spreken. Zevenhonderd jaar later gebruikt Mattheus in zijn evangelie letterlijk dezelfde woorden.  En in zijn evangelie heeft Mattheus in deze beeldspraak de persoon Jezus bedoeld.  Met het licht van Jezus wordt Zijn Evangelie bedoelt; de Blijde Boodschap dat onze God een God van barmhartigheid is, een God van vergeving, een God die telkens mensen de kans geeft opnieuw te beginnen.  Een God die het geluk van de mensen wil, maar ook een God die naar onze liefde verlangt om door ons present te zijn in de wereld van vandaag. En tweeduizend jaar later geven wij deze Blijde Boodschap van onze Heer door.

Het geloof en de Blijde Boodschap is een voortdurende bron van inspiratie en speelt een belangrijke rol in u en mijn leven. In de Kerk vinden we steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken. En in een complexe wereld waar onheilsprofeten de nadruk leggen op datgene wat mensen scheidt, is het juist de kerk en ons geloof die de nadruk legt op datgene wat ons verbindt.   En dat is de slogan die is gekozen voor de Actie Kerkbalans van dit jaar.  De Kerk verbindt.

Iedereen heeft een eigen reden om zich bij de kerk betrokken te voelen. Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom bevelen we ook in 2017 de Actie Kerkbalans van harte bij u aan. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze geloofsgemeenschappen en kerken. Het onderhoud van het gebouw drukt sterk op de begroting. Daarnaast zijn er de personeelskosten, de kosten voor de verwarming, de verlichting, pastorale projecten, bijzondere vieringen, etc. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u maar ook onze nieuwe wijkbewoners, soms uit verre landen, welkom te heten.

Het is immers Christus zelf die ons aanspoort Hem te volgen en present te stellen:  Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken.  Jezus vraagt aan ons om in beweging te komen.  En door eerst te luisteren naar Zijn stem en dan tevens te luisteren naar uw eigen hart, kunnen we onze mensenliefde tonen door onze gastvrijheid, door onze zorgzaamheid via het inzamelen van levensmiddelen voor degenen die onze hulp hard nodig hebben of door het vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap.

U levert toch ook uw bijdrage in de vorm van uw vrijwilligerswerk en/of uw financiële ondersteuning? Ondanks alle inspanningen om het huisboekje van onze parochie gezond te krijgen blijkt in de rekening verantwoording over 2015 een groot nadelig saldo.

Ik wil u namens het bestuur en pastoraal team danken voor uw bijdrage. Tevens wil ik allen die nog niet meedoen aan de Actie Kerkbalans vragen dit vanaf nu wel te doen. Zonder uw financiële bijdrage  en uw vrijwilligersactiviteiten kan de parochie  niet voortbestaan.

Den Haag, 21-22 januari 2017
Peter The