Wethouder Baldewsingh geeft het startsein voor Kerkbalans

201702212start-klokluiden-wethouder-baldewsinghZaterdag 21 januari gaf wethouder Baldewsingh het startsein voor de Actie kerkbalans in Den Haag. Met een druk op zijn smartphone zette hij de klokken van de Emmauskerk aan de Leyweg in werking. Terug in de kerk deed de heer Baldewsingh een woordje.

Zo zei hij onder andere “Wij vormen een samenleving om elkaar beter te maken en door om te zien naar elkaar. Laten wij bouwen aan een stad van morgen. Geef uw steun. Heb je naaste lief. Hij benadrukte nog eens  dat de Bijbel één en al boodschap van goed burgerschap is. Bijbelse verhalen leren ons dat je problemen aan kunt als je onderkent dat je niet alleen bent. Het draait in het leven niet om ‘ikke, ikke, ikke’, maar om ‘wij’. Wij vormen de samenleving. Vanuit de kerk, de parochie, die deel uitmaakt van de samenleving, worden mooie diaconale dingen gedaan. Vanuit de kerk wordt heel veel geïnvesteerd in activiteiten die er aan bijdragen dat medeburgers in de wijk het goed hebben. Om dat te kunnen blijven doen, heeft de kerk wel hulp nodig. Verder bouwen aan kerk en stad vraagt een bijdrage van iedereen, in de vorm van inzet, maar zeker ook van financiële steun.” Daarom nodigde de wethouder iedereen van harte uit om aan de Actie Kerkbalans mee te doen.

In een complexe wereld waar onheilsprofeten de nadruk leggen op datgene wat mensen scheidt, zijn het juist de kerk en ons geloof die de nadruk leggen op datgene wat ons verbindt. ‘Mijn kerk verbindt’ is het thema van deze jaarlijkse Actie. De woorden van Jezus Christus ‘Heb je naaste lief als jezelf’ verbinden ‘spiritualiteit’ met ‘solidariteit’. Dat mensen van de kerk steeds die verbinding blijven maken, dat zij vanuit hun ‘gelovig zijn’ er voor de ander zijn, opdat de ander zich in jou herkent en jij je in de ander.

Daarna was de wethouder aanwezig in de viering zelf, die in het teken stond van ons geloof en de Blijde Boodschap, die een voortdurende bron van inspiratie zijn en een belangrijke rol speelt in ons leven. In de Kerk vinden we steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken.