Week van gebed zesde dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)
Gebed
Barmhartige God, uit liefde sloot u een verbond met uw volk. Geef ons kracht om alle vormen van discriminatie te weerstaan. Laat het geschenk van uw liefdevolle verbond ons vervullen met vreugde en inspireren tot grotere eenheid. Wij bidden dit in de naam van Jezus Christus, onze opgestane Heer, die leeft en regeert met u en de heilige Geest, nu en voor altijd. Amen.
Wij bidden
… voor het volk Israël voor wie Gods verbond van kracht is.
… voor hen die door macht en zelfbevestiging worden gedreven.
… voor hen die gediscrimineerd worden vanwege hun geloof.
… voor waardige opvang van vluchtelingen.