Week van gebed vierde dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)
Gebed
Heer Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Genees de wonden uit het verleden. Zegen vandaag onze pelgrimage naar eenheid en leid ons naar uw toekomst, waar u alles in allen zal zijn, met de Vader en de heilige Geest, voor eeuwig en eeuwig. Amen.
Wij bidden
… voor gelovigen die niet opnieuw kunnen beginnen .
… voor kerken waar veel broeders en zusters de kerk hebben verlaten .
… voor geestelijke vernieuwing door het werk van predikanten, pastores en andere geestelijke leiders .
… voor gelovigen dat ze durven getuigen van Christus.