Week van gebed derde dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)

Gebed
Drieëne God, u bent de oorsprong en het doel van alle dingen. Vergeef ons wanneer we alleen aan onszelf denken en verblind zijn door onze eigen normen. Open onze harten en ogen. Leer ons om liefdevol, aanvaardend en genadig te zijn, zodat we mogen groeien in eenheid als gave van u. Aan u zij de eer en glorie, nu en voor eeuwig. Amen.
Wij bidden
… voor mensen die de zin van het leven kwijtgeraakt zijn.
… voor hen die niet kunnen loslaten en in het verleden blijven leven.
… voor de samenwerking tussen verschillende kerken in uw eigen woonplaats.
… voor de overheid en politieke leiders dat ze in wijsheid leiding geven aan ons land.