Week van gebed tweede dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)

Gebed
God onze Vader, In Jezus Christus heeft u ons vrijgezet voor een leven dat verder gaat dan onszelf Leid ons door uw Geest en help ons om ons leven in te richten als zusters en broeders in Christus, Hij die leefde, leed, stierf en weer opstond voor ons, Hij leeft en regeert voor eeuwig. Amen.

Wij bidden
… voor verslaafden en gevangenen
… voor de armen en zij die aan de rand van de samenleving staan
… voor jonge mensen die vastgelopen zijn en een weg zoeken in deze gecompliceerde samenleving
… voor kerkplanters die betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerkzijn.