Week van gebed eerste dag

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open… Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen” (Jesaja 53,6-8)

Gebed
God onze Vader, in Jezus gaf u ons degene die voor allen stierf. Hij leefde ons leven en stierf onze dood. Geef dat wij, die met hem gestorven zijn, één worden door de heilige Geest. Dat we in overvloed van uw goddelijke aanwezigheid mogen leven. Amen.

Wij bidden
… voor hen die stervende zijn.
… voor mensen die de verantwoordelijkheid hebben om voor anderen te zorgen.
… voor hen die zich niet met anderen kunnen verzoenen door alles wat hen is aangedaan.