Op het feest van de Evangelist Johannes werd Paul Lobo, de broer van pater Richard in India priester gewijd. Een grote vreugde voor Paul Lobo, voor Richard, zijn moeder en de parochie waar zij opgroeiden.  Wij bidden dat hun werk in de wijngaard vruchtbaar moge zijn!