8 december Maria onbevlekte ontvangenis

foto van een kroontje voor MariaPsalm 103
De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls volk.
De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt niet onze schuld.

 


Lofzang van Maria
   Luc 1 46-55
Hoog verheft mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser
zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst iedereen mij zalig
wonderbaar is wat Hij mij deed, de machtige, groot is zijn Naam!Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.