Oecumenisch Leerhuis 2017

201402014oecleerhuisSinds enkele tientallen jaren wordt er in de rooms-katholieke en protestantse kerken in Loosduinen Centrum een Oecumenisch Leerhuis georganiseerd. Omdat de kerken van Den Haag Zuid-West sinds enige tijd met elkaar samenwerken, worden de lezingen nu ook voor mensen van deze kerken gehouden. De lezingen vallen altijd in de maanden januari, februari en maart, zo ook weer dit jaar.

In 2017 is de Abdijkerk weer aan de beurt om ons te ontvangen. Het onderwerp is dit jaar “Barmhartigheid” als vervolg op het “Jaar van de Barmhartigheid: 2016”.

Op 23 januari zal dominee Nico Riemersma een lezing houden over “De Bijbel en Barmhartigheid”.   Deze avond wordt voorafgegaan door een Vesper en begint daarom om 19.30 uur. Alle andere avonden beginnen om 20.00 uur.

Op 6 februari zal dominee Kees Buist de 2e lezing verzorgen over “Diaconaal Perspectief”

Op 20 februari is de beurt aan diaken Jos van Adrichem om te spreken over “De visie van Paus Franciscus op Barmhartigheid”.

Tenslotte zal Petra Oudshoorn op 6 maart vertellen over “De zeven werken van Barmhartigheid in de Kunst”.

Mocht u een of meer lezingen willen bijwonen dan kunt u zich schriftelijk, telefonisch of via e-mail opgeven bij:

Mw. Greet Boek-Beijersbergen, Loosduinse Hoofdstraat 12, 2552 AJ Den Haag,
tel: 070-3970558,  e-mail: mlaboek@hotmail.com

Mw. Rita Buiter-Haasdijk, Viandenstraat 13, 2552 CA Den Haag,
tel: 070-7786539, e-mail: bbuiter@ziggo.nl

Mw. Hetty de Borst-van Setten, Louis Davidsstraat 214, 2551 DZ Den Haag,
tel: 070-3977789, e-mail:  hettydeborst@casema.nl

De sprekers en leden van de Werkgroep Oecumene hopen u weer met enthousiasme te verwelkomen.
Een vriendelijke groet namens allen,
Hetty de Borst- van Setten.