Hoog bezoek in Loosduinen

201633807advent2Zondag 4 december was het de tweede zondag van de advent. Wij hoorden vertellen over Johannes de Doper, die met zijn kamelenharen kleed preekte in de woestijn, en de mensen doopte. Hij riep ons op om waakzaam te zijn en ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Zo moeten wij ons voorbereiden op Kerstmis. Daarbij moeten wij ook denken aan anderen, dit jaar vooral aan de straatkinderen in Rwanda. Alle kinderen kunnen daaraan meedoen, door wat te sparen en dat mee te brengen naar de viering op kerstavond.

Maar er was ook ruimte voor feestelijker dingen. Aan het eind van d viering kwam Sint Nicolaas ons een hart onder de riem steken. Hij bedankte de misdienaars voor hun inzet,ieder weekend weer. En de zangers en natuurlijk alle gelovigen en alle kinderen. in de pastorie had hij voor iedereen wat lekkers.