27 november eerste zondag van de advent

plaatje01advent1Uitzien naar een nieuwe wereld.. Met de profeet Jesaja durven wij dromen van een nieuwe wereld. Een wereld waarin wapens zijn omgesmeed tot ploegen en andere gereedschap, een wereld die vervuld zal zijn van Gods vrede.

Wij wachten en zien uit naar die dagen,
waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.