19 november Elisabeth van Thüringen

Elisabeth werd als kind uitgehuwelijkt aan koning Lodewijk van Thüringen. Na haar huwelijk (zij was 13 jaar) beweegt ze haar echtgenoot de belastingen te verlagen en nutteloze hofspelen en toernooien te staken. Daardoor gaat de welstand van het volk aanmerkelijk vooruit. De edelen zijn niet zo blij. In 1226 was er grote hongersnood in het land. Daarbij deelde Elisabeth zo groothartig uit dat de hovelingen en beambten klaagden. Haar man echter stond volledig achter alles wat Elisabeth deed. In 1227 stierf Lodewijk als kruisridder in Italië. en groot verlies voor Elisabeth.

Elisabeth werd van het hof verdrevenen dwaalde midden in de winter door het land. De eerste nacht sliep zij in een veestal. Toen Elisabeth werd teruggehaald naar het hof deed zij afstand van de troon ten gunste van haar zoon. Zij trok zich terug en stichtte een (klooster-) hospitaal waar zij zich ten dienste stelde van haar lijdende broers en zusters. Zij stierf in 1231 slechts 25 jaar oud.

Wat je voor de geringste der mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan….
Elisabeth is zo tegen het einde van het jaar van de barmhartigheid een voorbeeld voor ons allen!