We maken een hongerdoek

201626229hongerdoekVoor gebruik in de hele parochie willen wij een hongerdoek maken, met inbreng van de vier geloofsgemeenschappen. Trudy, Gerard en Jos zijn daarvoor bij elkaar geweest en dat heeft geleid tot een ontwerp en de vormgeving van daarvan. Het wordt een groot scherm van zes paneeltjes, dat altijd strak opgesteld kan worden en niet afhankelijk is van ‘ophangmogelijkheden’. Doordat het uit elkaar genomen kan worden is de hongerdoek goed te vervoeren. Wil van Leeuwen heeft de panelen ‘gebouwd’ en het overige voorwerk is ook gedaan.

Vlakken vullen
201628529hongerdoek
Het is de bedoeling dat binnenkort meerdere parochianen aan het werk gaan om de afbeeldingen van het kleine ontwerp op het grote paneel te gaan schilderen. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij het parochiesecretariaat (cps  070 308 04 14,   Maria van Eik en Duinen 070 397 94 13). Graag ook opgeven naar welke momenten (dagdelen) uw voorkeur uitgaat.

Iedereen kan meedoen!
De afbeeldingen op de hongerdoek kunnen ook in diverse andere vormen van kunst/handwerk worden gemaakt. Heel veel parochianen van de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen zó hun eigen bijdrage leveren aan dit parochieproject. Zo zijn Riet van Rijn, Greet Boek en An Valentin op de locatie Maria van Eik en Duinen al bezig met een quiltwerk van één van de afbeeldingen. Het zou mooi zijn als elke geloofsgemeenschap straks een aantal afbeeldingen van de hongerdoek in één of andere kunstvorm heeft gemaakt. Berna heeft bijvoorbeeld al het ‘Dorstige Hert’ gehaakt. Frans heeft een reuze legpuzzel gezaagd.

Uw eigen techniek
201632003hongerdoek
Verschillende deelontwerpen liggen klaar. Quiltmodel, borduurmodel, haakpatroon… Misschien is uw techniek er nog niet bij, maar daar kunnen wij vast wel een mouw aan passen. We hopen dat iedereen op eigen wijze mee wil doen. Dan zijn straks op elke locatie een aantal kunstwerken, als afbeeldingen van een stukje hongerdoek gemaakt, op wat voor manier dan ook. De band van elke geloofsgemeenschap met het grotere geheel van de parochie komt daarmee tot uitdrukking. De grote hongerdoek staat daar symbool voor. Alle verschillende werkjes kunnen we ook een keer exposeren op de verschillende locaties.

Wilt u meedoen? Laat het weten! parochiesecretariaat
cps  070 308 04 14,   Maria van Eik en Duinen 070 397 94 13
Of aan  Jos van Adrichem:  diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
of ondergetekende gerard-van-dijk@planet.nl.

Gerard van Dijk