Gespreksbijeenkomsten Rouw en verlies

De Contactgroep Rouw en Verlies organiseert in de maand november weer een
gespreksgroep waarin lotgenoten met elkaar kunnen delen wat het betekent om
in rouw te zijn. In de 4 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag wordt in de
groep met elkaar stil gestaan bij thema’s rond rouw en verlies, zoals: hoe nu verder,
herinneringen, gevoelens, het alleen zijn, speciale dagen, reacties vanuit de
omgeving. De gespreksgroep, die start bij voldoende deelnemers (minimaal 6,
maximaal 8 personen), zal worden begeleid door 2 (ervarings) deskundigen. Voorafgaand
aan de bijeenkomsten is er een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Namens de Contactgroep Rouw en Verlies,
Ria Scholtes, tel: 070-3608691; email: aamscholtes@ziggo.nl
Tineke Hafkemeijer,tel: 070-3972897/06-15860523; email: hafkemeijerjor@ziggo.nl
of crv@rkparochiedevierevangelisten.nl