11 november Sint Maarten

Als hij vijftien is moet Maarten in dienst van het Romeinse leger.  Als hij dan aan de poort van de stad een naakte bedelaar ziet geeft hij hem de helft van zijn mantel. Hij gaf alles wat hij bezat, (want de andere helft was van de keizer…) ’s Nachts verschijnt Christus hem en bedankt hem voor zijn goedheid. Als Maarten uit het leger ontslagen wordt komt hij uiteindelijk in Frankrijk terecht, waar hij enkele kloosters sticht. De bewoners van Tours kiezen hem tot bisschop en laten hem met een list dat ambt aanvaarden. Vanuit zijn klooster werkt Maarten aan de verspreiding van de Blijde Boodschap.  Zijn graf in de omgeving van Tours wordt nog zeer druk bezocht, want Maarten is een geliefde Heilige.

Met kinderen van scholen in de directe omgeving van de Familiekerk wordt op 11 november , in samenwerking met de scholen, een Sint-Maarten-wandeltocht gehouden. De pastor zal het verhaal van en de gebruiken rond Sint Maarten met veel plezier vertellen aan jong en oud.