7 november Willibrord

1989sintwillibrord-1In het jaar 690 kwam Willibrord met elf gezellen naar Nederland. Van de paus kreeg hij zijn zending voor missiewerk in de Lage Landen. In 695 werd Willibrord aartsbisschop der Friezen. Bijna vijftig jaar werkte Willibrord aan de verspreiding van de Blijde Boodschap in de landen rond de Noordzee. Overal waar Willibrord kwam trof hij een kleine gemeente aan, maar door zijn werken groeiden die kleine kernen uit. Heeft Willibrord alle heilige eiken geveld, die hem worden toegeschreven? Op veel plaatsen in het Brabant, Limburg en Vlaanderen zijn Willibrordusputten, plaatsen waar Willibrord lokaal vereerd werd.

Wat Willibrord preekte blijft ook voor ons van kracht. Door leven en werken kunnen wij laten zien dat de Blijde Boodschap voor iedereen is bestemd en alle mensen dichter bij God brengen. Daaraan werken is belangrijk, maar bidden net zo goed. De regel van Benedictus ‘Bid en werk’ geld ook nog in onze dagen. Weten wij ons gesteund door de zegen van Willibrord.    Een lied:

Willibrord doorklieft de vloed voortgedreven door Gods roep.
Hij brengt van de overkant goed nieuws naar ons lage land.
Goed nieuws dat een mensenkind kwaad en erger overwint
Jezus schept een nieuw verband: God leeft nu aan onze kant.
Wie zich neerlegt uitgeblust, leeft weer op naar hartenlust
door het vuur dat is de geest die ons aansteekt en geneest.
Uitgestuurd met blij bericht: “Aarde krijg een nieuw gezicht”,
gaan wij samen recht door zee, wie geloven durft trekt mee.