Bidden voor anderen

Bidden we deze maand samen met Paus Franciscus voor de journalisten die nieuws verzamelen, verspreiden en duiden. Dat zij hun werk mogen doen in alle vrijheid en dat zij ondanks censuur en manipulatie in navolging van Titus Brandsma mogen volharden In hun missie.

Bidden we voor de mensen In aardbevingsgebieden, die zoveel zijn kwijtgeraakt en mensen verloren hebben, waar steden en dorpen verwoest zijn. Heer geef hen de moed en de kracht om ondanks alles toch verder te gaan.