30 oktober: 450 jaar overgang Grote of Sint Jakobskerk

In 1566 werd een begin gemaakt met de veranderingen die leidden tot de overgang van de Grote of Sint Jakobskerk van de Katholieke naar de Gereformeerde Kerk. Dat is dit jaar 450 jaar geleden. De Haagse Kerken willen dit gezamenlijk gedenken met een historische wandeling en een oecumenisch gebed.

Meer informatie vindt u in bijgaande folder, die in het weekend van 22-23 oktober in de kerken van de Parochie verspreid zal worden.

hgk-flyer