Presentatie Pastoraatgroep Ars

Afgelopen 4 augustus heeft de pastoraatgroep in nieuwe samenstelling zich gepresenteerd tijdens de Abdijdag. Onlangs hebben de leden hun benoeming door de bisschop ontvangen.
Marianne de Jong is door de bisschop herbenoemd. Zij is al jarenlang het gezicht van de kinder- en jeugdactiviteiten, lid van het parochiekoor, actief in diaconie, aandacht voor zieken etc. Tevens is zij gastvrouw bij de tweemaandelijkse filmmiddag.
Marga van Leest zal zich als nieuw lid van de pastoraatgroep samen met Marianne inzetten voor diaconie in al zijn vormen. Als U behoefte hebt aan een praatje of luisterend oor, of mensen weet die een beetje extra aandacht nodig hebben kunt u met beide contact opnemen. Marga is al jaren actief als lector, lid van het parochiekoor en betrokken bij de maandelijkse viering in Tabitha.
Robert in den Bosch is van beheercommissie naar pastoraatgroep verschoven. Hij leidt de pastoraatgroep en is daarmee eerste contactpersoon richting het pastoraal team. Robert was in de jaren negentig lid van het kerkbestuur van de Ars. Daarna heeft hij als diplomaat een tijd in het buitenland gewoond. In de Ars is hij op diverse fronten actief.
Er bestaat nog een vacature voor de portefeuille liturgie; bij ontbreken van invulling daarvan houdt Robert zich hier ook mee bezig, daarbij achter de schermen gesteund door José ten Berge.
En door Ineke Giezeman, ook nieuw in de pastoraatgroep maar geen onbekende in de Ars. Als dertienjarige kwam zij in de wijk wonen in 1969, het jaar van de opening van de huidige Arskerk. Destijds actief in jongerenkoor Capulorifa, als coördinator van lectoren etc.; tegenwoordig als koffiedame en lector. Hoewel zij al bijna 30 jaar in het Benoordenhout woont zit de Ars in haar ziel. Zij coördineert de inzet van de vele vrijwilligers en is daarmee ook de verbindende schakel naar de beheercommissie.
Pater Richard Lobo woont namens het Pastoraal Team de vergaderingen van de pastoraatgroep bij. Sinds het aantreden in april is een veelheid aan onderwerpen de revue gepasseerd: invulling van doordeweekse H. Missen, filmmiddag [2-maandelijks], vormgeven van diaconie, nieuwsbrief, kerkbalans [een goede liturgie brengt geld in het laatje!], Abdijdag, roosters kosters/acolieten/lectoren, inzet ‘eigen’ en externe koren, Ziekendag en Ziekenzalving, uitgangspunten rooster H. Missen 2017, vrijwilligersbeleid, etc.

Het is verheugend dat velen van U voor een of meer deeltaken beschikbaar waren, zijn, én blijven ! En dat nieuwe mensen ook taken oppakken. Hoe meer mensen zich inzetten hoe lichter het werk en hoe meer verbondenheid! Met inzet van ieders talenten staan wij voor een vitale ARS gemeenschap! Wij streven ernaar u regelmatig op de hoogte te houden.
Aarzelt U niet ons aan te spreken.