Burgemeester Van Aartsen spreekt Vredesfeest toe

Den Haag vierde de Vredesweek, dat kan bijna niet anders voor de stad van Vrede en Recht. Zaterdag was de vredesloop en zondag 25 september het vredesfeest in het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Teniersstraat. Iedereen heeft erg zijn best gedaan om elkaar te ontmoeten. Gelovigen van (bijna) alle tradities  gaven een inkijkje in hun geloofsuitingen. Er werd gedanst en gezongen en we hoorden mooie verhalen. Heeft u weleens van de orde van het theelepeltje gehoord? Dat is een hulpmiddel voor een druppel op de gloeiende plaat. Kleine dingen die toch effect hebben, we kunnen het allemaal doen. In plaats van Bargoens kunnen we ook mooiere slogans roepen om duidelijk te maken wat we aan elkaar verplicht zijn Spontaan reageerde de zaal met: Opfleuren; kom eens langs!; Kopje koffie?…  Kansen te over!

Aan het eind van de optredens kwam Burgemeester van Aartsen en sprak mooie woorden over de inspanning die wij allemaal moeten leveren om onze samenleving leefbaar te houden. Hij refereerde nog even aan een heel oude grondwet waarin volgens hem stond: Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het begint met ontmoeting en elkaar de ruimte geven, zoals vandaag. Na al die zang dans en toespraken was het tijd voor de echte ontmoeting bij de kraampjes met eten en drinken.