Nieuwsbulletins kerkbestuur

Maandelijks komt het kerkbestuur bij elkaar om met elkaar te spreken over actuele zaken. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Een samenvatting van de besproken punten wordt gestuurd aan de pastoraatgroepen en beheercommissies om deze op de hoogte te stellen wat er besloten is, dan wel ze te informeren waar over nagedacht wordt. Vanaf heden zullen deze verslagen ook op de website terug te vinden zijn op de pagina Nieuwsbulletins Kerkbestuur. Deze pagina is te vinden onder Beleid en bestuur.