3 september Pius X

200408703agnesJozef Sarto werd geboren in een groot gezin in het noorden van Italië. Er was weinig geld, maar hij kon naar school, ook al moest hij daar kilometers voor lopen, vaak zonder eten. De pastoor gaf hem Latijnse les. Zó kon hij priester worden. Als kind vond hij het altijd oneerlijk dat de grote mensen te communie konden gaan, terwijl kinderen niet mochten deelnemen aan de tafel van de Heer.

Toen hij dan ook tot paus Pius X was uitverkozen bepaalde hij dat kinderen hun Communie mochten doen, wanneer zij het voldoende konden begrijpen. Paus Pius X wist wat armoede betekende en heeft zich altijd ingezet voor de armen. (“Arm ben ik geboren, arm heb ik geleefd, arm wil ik sterven.”) Veel van wat hij verdiende of kreeg vond zijn weg naar de armen.

Paus Franciscus lijkt wel een beetje op hem. Ook hij heeft oog voor de arme en probeert eenvoudig te leven.