Paus Franciscus sluit de Wereldjongerendagen

201621283wjdHeel veel jongeren, bijna duizend uit Nederland, zijn weer terug naar huis. Ze hebben een indrukwekkende reis achter de rug. Kennis gemaakt met andere jongeren, andere continenten, hun geloof beleefd en gevierd. Zondag 31 juli was er een afsluitende viering, waarin Paus Franciscus voorging. In zijn homilie gaf hij aan, waarom Zachëus voor ons allen een aansprekend voorbeeld mag zijn. Zacheus was maar klein, ook wij lopen het gevaar op afstand van Jezus te blijven omdat wij denken dat wij maar klein zijn. Paus Franciscus zegt dat het Evangelie ons toont dat niemand minderwaardig is of veraf, of te klein. Wij zijn allemaal uitverkoren en belangrijk. Het is niet van belang welke kleren je aan hebt, noch welke GSM je gebruikt. Of je in de mode bent telt voor Jezus niet mee. Een ander probleem voor Zacheus, maar ook voor ons is schaamte die verlamt. Hij was een an van aanzien, maar klom toch in de boom, Zacheus overwon die schaamte. Dat moeten wij ook doen: gezonde nieuwsgierigheid niet doven, niet blijven zitten en afwachten. In actie komen! We kunnen de roep van Jezus niet beantwoorden met een gedachte of een SMS-bericht. Een derde beperking constateert de Paus, Jezus zou het huis van Zacheus, een201621266wjd zondaar, niet binnen mogen gaan. Ook daarop heeft de Paus een eenvoudig antwoord. Jezus veroordeelt niet, maar kijkt omhoog naar Zacheus, Hij kijkt ook naar ons.  Hij ziet ons en ziet ook het goede in de mens. Daarom besluit Jezus ook met de wens: Klim vlug naar benden, want vandaag wil ik gast zijn bij u in huis.     De hele homilie kunt u hier nalezen. De slotviering was indrukwekkend en niet alleen voor jongeren. Voor ieder van ons zit er heel veel in dat de moeite waard is.  U kunt de hele uitzending nog een keer bekijken, zie onderstaande link. Het start (soms)  wel met een reclameboodschap.

kijk naar de slotviering