De Paus spreekt de jongeren toe in Krakau

201621216wjd Eerder deze week ging Paus Franciscus voor in de H. Mis in Jasna Góra, het bekende pelgrimsoord met de ikoon van de zwarte madonna van Częstochowa. De preek in deze H. Mis in Jasna Gora spreekt hij over de Heilige Maria. Hij moedigt eenieder aan om alles in bescheidenheid te doen en ons leven voor anderen beschikbaar te stellen: eenvoudig en ruimhartig zoals zij.

Honderdduizenden gelovigen luisterden enthousiast naar de preek. Als Evangelie werd gelezen over de bruiloft van Kanaa, waar Maria Jezus liet weten dat de wijn op was. Hoewel Jezus er nog niet klaar voor was om wonderen te doen, deed Hij toch wat zijn moeder Hem vroeg. Dat laat zien hoeveel Jesus zelf van zijn moeder houdt, net als Paus Franciscus die daarom eer wil bewijzen aan de Zwarte Madonna.

De Paus besteedt in zijn preek veel aandacht aan de nederigheid van de Heilige Familie. Het is veelzeggend hoe God in de geschiedenis binnenkwam. Hij is geboren uit een vrouw. Het was geen intocht met veel bombarie en ook geen opvallende openbaring van de Almachtige. Hij kwam 201621250wjdniet tevoorschijn als een schitterende opgaande zon, maar kwam de wereld op de allereenvoudigste wijze binnen: als kind van zijn moeder. In tegenstelling tot wat wij verwachten en misschien wensen, trekt de komst van het Koninkrijk van God toen niet en nu niet opvallend de aandacht. Het komt eerder in nederigheid en in kleine dingen.

In nederigheid doet God grote wonderen, niet met veel kabaal, maar met liefde. “En zó,” zegt paus Franciscus, “redt God ons, door zichzelf klein te maken, en dichtbij en waarachtig. Daardoor maakt God zich voelbaar nabij.” De Heer wil niet dat wij bang van hem zijn als van een machtige afstandelijke heerser. Hij wil niet op zijn troon in de hemel blijven zitten, of in de geschiedenisboekjes, Hij wil  graag naar ons afdalen om in  ons dagelijks leven met ons op te trekken.

Met diezelfde nederigheid houdt de Heilige Maagd Maria van ons, haar kinderen.  ”Je hebt met je hand de waarachtige en zorgzame zachtheid van de Moeder van allen kunnen aanraken, de Moeder die ik hier als pelgrim kom eren en die wij in de psalm bezingen als ‘grote trots van onze natie’”.  Het Poolse gehoor en de jongeren uit de hele wereld kwamen met luid applaus overeind, toen de Paus dit zei.

Dat is precies hoe de paus wil dat de jongeren dienstbaar zijn in navolging van Maria. “Laten wij bidden om de genade om haar na te volgen in haar zorgzaamheid en haar creativiteit om te helpen wie dat nodig hebben  en te weten hoe mooi het is ons leven ten dienste van andere te stellen, zonder voorkeur of aanzien des persoons.”

Na afloop van de H. Mis ziet hij op naar de afbeelding van de Zwarte Madonna, onze moeder en de trots van Polen.

Tijdens zijn bezoek besteedt de Paus ook aandacht aan de aanslagen en het geweld overal in de wereld. “De wereld is in oorlog,” zei de Paus, “maar het is geen oorlog tussen religies, die streven allemaal naar vrede.  We moeten niet bang zijn voor de waarheid; de wereld is in oorlog omdat ze de vrede heeft verloren. ”