Bedevaart naar de Liduinabasiliek in Schiedam

Op zondag 13 december 2015 heeft mgr. Hans van den Hende met het openen van de Heilige Deur in de basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam, letterlijk het heilig Jaar van Barmhartigheid geopend. Op allerlei manieren wordt in woord en daad aandacht gegeven aan het Jaar van Barmhartigheid. Ook in onze parochie De Vier Evangelisten; een bedevaart naar de basiliek van de H. Liduina te Schiedam hoort daarbij!

De leden van het pastoraal team nodigen u van harte uit om op vrijdag 23 september mee te gaan naar Schiedam. Wij verheugen ons op deze kleine, maar mooie en inspirerende bedevaart. U gaat toch ook mee?

Programma:
13:00 uur      Vertrek per bus vanaf de “Emmaus” locatie
13.15 uur      Vertrek per bus vanaf de “Maria van Eik en Duinen” locatie
13,30 uur      Tijd nemen om te bidden en te kijken in de kerk
14:00 uur      Bezinning over het jaar van Barmhartigheid. Door Pater Richard Lobo
15.00 uur      Koffie/ thee pauze
15.30 uur      Rondleiding basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans door een gids
16:00 uur      Eucharistieviering , voorganger Pater Richard Lobo
17:00 uur      Vertrek naar Den Haag

Er is ook gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Opgeven vóór 5 september bij het parochiesecretariaat:

070 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl

Voor het busvervoer wordt een bijdrage van € 12,50 gevraagd te voldoen bij het instappen.

Werkgroep Bedevaarten
Cisca van der Sluijs
06 28327388