Terugblik van een pelgrim op de Nationale Bedevaart naar Brielle met opening Heilige Deur, zaterdag 9 juli 2016

“Ook dit jaar wordt (voor het zesde achtereenvolgende jaar) op 9 juli de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle gehouden. ‘Geheel Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten’, zo las ik in het Sint Jacobusnieuws. Aldus, besloot ik mij op die zaterdag aan te sluiten bij de groep enthousiaste, sportieve fietsers die om 6.45 uur zou starten op het kerkplein van de H. Jacobuskerk om vervolgens te fietsen naar de H.H. Antonius en Lodewijkkerk waar de overige groepsleden zich verzamelden.

Na het gezamenlijk openingsgebed op het kerkplein aan de Leyweg en de pelgrimszegen van parochievicaris Ad van der Helm stappen de pelgrims op de pedalen op weg naar een dag vol devotie. De route op deze vroege ochtend loopt via ‘t Woudt, waar we even pauzeren om de benen te strekken en te genieten van het landelijk uitzicht. Vervolgens richting Maassluis waar we, terwijl we wachten op de veerboot, verrast worden met verse koffie en koek. Als we na de veerboot onze route vervolgen richting Brielle worden we op de brug ingehaald door een toeterende bus vol pelgrims; het blijken onze medepelgrims uit Den Haag die ons vrolijk toezwaaien.

We fietsen langs het water richting Brielle, de frisse tegenwind doet mij mijmeren over het gebed van de vicaris deze morgen, met name over de uitspraak: “de tegenwind in ons leven, maakt van ons sterke christenen”. Met deze mooie uitspraak in gedachte gaat het trappen als vanzelf. Bovendien voel ik me gesteund door de groep enthousiaste medepelgrims.

Aangekomen bij het Heiligdom treffen we de overige pelgrims van de bus. We zijn mooi op tijd, om 11 uur begint de pontificale eucharistieviering, deze wordt voorgegaan door hoofdcelebrant Mgr. H.J.H. van den Hende. De kerk zit overvol met pelgrims afkomstig uit diverse regio’s. Niet alleen de kerk, maar ook het altaar is goed gevuld met een overvloed aan concelebranten, als ik goed heb geteld maar liefst 17 misdienaars en 30 priesters. Ik ben onder de indruk………

Het thema: “Wees barmhartig”201619068denbriel

In dit Heilig jaar van Barmhartigheid, is er in de bedevaartkerk een Heilige deur geopend, waar de bedevaartgangers doorheen gaan (één voor één en van buiten naar binnen). De heilige deur is een symbool voor Christus zelf. Christus is de deur waardoor wij een nieuw leven binnengaan. Zo komen de thema’s van

Porta Sancta

Porta Sancta

verzoening met God en de naasten en het ontvangen en tonen van barmhartigheid in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij elkaar. Tijdens de viering wordt de bedevaartkaars gezegend met wijwater en vervolgens ontstoken. Een spannend moment, het aansteken van de kaars gaat moeizaam, de vlam pakt niet. Misschien toch teveel wijwater gebruikt? Het is muisstil in de overvolle kerk. een ieder houdt zijn adem in. Bij een naderende tweede poging, pakt de vlam alsnog…….  De kaars brandt, hij laat zijn licht schijnen. De aanwezigen zijn merkbaar opgelucht en uiten zich met een bescheiden applaus.

Na de viering nuttigen we samen de lunch op het veldje naast de kerk. Aansluitend volgt het middagprogramma: Rozenkransgebed in de kerk, waarbij wederom de kerk vol zit met pelgrims; Kruisweg door de processiegang; Vesperviering met processie naar het martelveld.

Afsluiting met de pelgrimszegen
Vandaag hebben wij ons laten ons inspireren door het diepe geloof van voorgangers, de 19 martelaren die hun leven hebben gegeven voor het Pontificaat, de Eucharistie en de Sacramenten. Tenslotte, hoe bijzonder is het dat op deze plek, waar destijds in 1572 zoveel hardheid heeft plaatsgevonden, vandaag zoveel saamhorigheid en barmhartigheid voelbaar is!

201619255denbriel

Pontem sancta

Om 17 uur vangt de terugtocht aan.
We fietsen retour, wederom via Maassluis en ‘t Woudt. Er is nog een hindernis te gaan: een smalle brug waarvoor we moeten afstappen, om hem vervolgens een voor een te kunnen passeren. Opgemerkt wordt: “het lijkt wel een heilige brug”,  Pontem Sancta.  Wederom rusten we bij ‘t Woudt, hier nemen we afscheid van elkaar. Ad van der Helm sluit af met gebed en onder de zegen: “Laten we verder gaan op het pelgrimspad van het leven”, gaat een ieder zijn weg naar huis.

 

Een impressie in foto’s: