Kijk uit (naar) je doppen…

De Parochie is een inzamelingsactie gestart van kunststof doppen.
Milieubewust bezig zijn en daarmee ook nog eens mensen helpen die om één of andere reden een geleidehond nodig hebben.
Met de opbrengst van de ingezamelde doppen kan de opleiding van een geleidehond mogelijk worden gemaakt.
Voor de basisopleiding van één hond zijn ongeveer acht miljoen doppen nodig.
Door als parochianen gezamenlijk te sparen, kunnen we – zonder veel moeite en kosten – een flinke bijdrage leveren.
In de pastorieën zullen herkenbare containers komen te staan, waarin de kunststof doppen kunnen worden gedeponeerd.
Let wel: het gaat om kunststof doppen, die niet gemakkelijk te buigen zijn, of ander materiaal bevatten.
Dus…: kijk uit (naar) je doppen…
kunst_portret_croteau_2-300x228