1 mei Sint Joseph

Goede God, U die alles heeft geschapen,
U heeft de H. Jozef de allereerste zorg voor uw Zoon toevertrouwd.
Hij heeft Hem geleerd te gehoorzamen en Uw werk te doen.

U hebt de mensen opgedragen te werken en te bidden.

Laat ons naar het voorbeeld van Sint Jozef
en onder zijn bescherming  het werk doen dat U van ons verlangt.