Als Jezus ergens kwam was het vaak feest en de verhalen over Hem spelen zich vaak rond de maaltijd af. Een feest wordt past echt een feest als er ook samen gegeten wordt. Iedereen die belangrijk is moet erbij zijn. De hele familie rond één tafel. Netjes gedekt, brood en vis, alles klaar, maar het kan niet zonder voorbereiding. . Tien kinderen bereiden zich voor op de eerste keer dat ze bij de Heer aan tafel gaan. In de kerk laten zij zien dat de maaltijd daar een belangrijke rol bij speelt. Samen met anderen, want zij willen er graag bij horen.