Samen bidden: het Onze Vader

Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, wordt in Vlaanderen en in Nederland met kleine verschillen gebeden. Voor mensen die dezelfde taal spreken is dat niet gewenst. Daarom is er nu een tekst vastgesteld die deze verschillen wegwerkt. Met deze tekst komen we ook dichter naar het Oecumenisch Onze Vader.

De nieuwe rooms-katholieke versie van het Onze Vader voor het Nederlandse taalgebied  luidt:
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.