25 april Marcus Evangelist

3marcusPetrus wist Marcus te bezielen voor Christus en doopte hem.  Marcus reisde aanvankelijk met Paulus en later met Petrus door de toenmalige wereld om het geloof te verkondigen. Zijn Evangelie begint met de profetie van Jesaja ‘Zie ik zend mijn afgezant om U de weg te bereiden. Een stem roept in de woestijn “Maakt recht de weg des Heren.”.’ Daarom wordt Marcus onder het symbool van de leeuw voorgesteld. Bij het schrijven van zijn Evangelie heeft hij kunnen putten uit wat Petrus, een ooggetuige, hem vertelde. Marcus was de eerste bisschop van Alexandrië. Hij stierf als martelaar. Men zegt dat zijn gebeente in de San Marco in Venetië ligt.
Wij bidden dat wij door de onderrichting van het Evangelie van Marcus steeds het goede doen.