Gebed om roeping

Almachtige God en Vader van Barmhartigheid,
Wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, geroepen om het evangelie te verkondigen en te bouwen aan een beschaving van liefde.
Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.

Wij bidden U
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen
waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden;
geef ons priesters
om alle gedoopten  te leiden op de weg van uw barmhartigheid;
geef ons diakens,
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde;
help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen