Maria Boodschap 25 maart (4 april)

201430429olvhO Maria die daar staat

O Maria, die daar staat, gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken, ‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, gij die weet dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken, ‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, die mij ziet, gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken, ‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in uw schoot ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken, ‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, overluid spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken,’k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in den strijd toont dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken, ‘k zal u een Ave Maria schinken.

Guido Gezelle